25/02/2024

Entrem dins la terminologia mèdica catalana

Anem a compondre termes mèdics en català!

Abans de començar, deixeu-me explicar-vos què hem d’entendre per TERME   Un terme és una expressió gràfica que porta associat un concepte específic d’una àrea d’especialitat; és a dir, és com el resum d’una definició. Per exemple, el terme broncopneumopatia està resumint la definició ‘nom genèric de les malalties que afecten simultàniament bronquis i pulmó‘.

Creieu que és difícil el pas de terme a definició? o ho és més de definició a terme?

DEM

Doncs, si coneixem la manera com compondre la terminologia mèdica catalana, podem iniciar el camí d’aquesta formació com si es tractés de muntar puzles: hem d’encaixar arrels de termes amb significat específic amb sufixos i prefixos que matisaran i complementaran aquest significat inicial.

  • Si tinc l’arrel cardio-, sé que estic parlant sobre el cor, però poca més.
  • Si afegim el sufix -logia, li afegeixo el significat de ‘ciencià que estudia…’ i cardiologia serà la ciència que estudia el cor, fàcil, oi?
  • Si afegim el prefix mio-, aprendreu que significa ‘múscul’, per tant miocardio- estarà parlant del múscul cardíac, però encara no tenim un terme sencer. I si afegim -itis ‘inflamació’? Ara ja ho tenim: MIOCARDITIS, que serà una inflamació del múscul cardíac

Què us ha semblat aquest encaix? Un altre exemple?

portada 1a ed DEM

ANTRACOSI és un terme simplificat del terme complet ANTRACOPNEUMOCONIOSI. Ara us desgrano els components que el formen, us dono el significat de cadascun i vosaltres em podeu enviar la vostra definició a Contacta amb mi, d’acord?

  • antraco– ‘carbó’
  • pneumo– ‘pulmó’
  • conio– ‘pols’
  • osi ‘malaltia’ (és equivalent al sufix -patia)

Què serà doncs una antracopneumoconiosi? Us sembla que sobra algun element?

 

 

 

Lídia Vàzquez, des de 2013 a, www.terminologiamedica.cat